Xuất nhập khẩu Việt Nam hưởng lợi gì từ CPTPP?

Xuất nhập khẩu Việt Nam hưởng lợi gì từ CPTPP?

Xuất nhập khẩu Việt Nam hưởng lợi gì từ CPTPP?

Bằng việc gia nhập CPTPP, theo nhận định của các chuyên gia, Việt Nam sẽ đạt được lợi ích từ xuất khẩu với tổng mức tăng thêm về kim ngạch xuất khẩu là trên 4%, tương đương 4,09 tỷ USD so với khi không có TPP. Dự báo, tổng kim ngạch nhập khẩu cũng sẽ tăng lên mức 3,8-4,6% tương đương với 4,93 tỷ USD.

Theo đó, nhờ tác động của việc cắt giảm thuế quan, CPTPP sẽ giúp GDP tăng thêm 1,32%, tương đương 1,7 tỷ USD. Con số này có thể tăng thêm khi Việt Nam thực hiện đồng thời cắt giảm thuế quan và tự do hoá dịch vụ theo kịch bản mở cửa dịch vụ.

Việt Nam cũng sẽ tăng thêm kim ngạch xuất khẩu trên 4% và kim ngạch nhập khẩu từ 3,8-4,6% so với khi không tham gia TPP. Nhờ vào tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu góp phần nguy cơ thâm hụt thương mại có thể được kiềm chế theo thời gian. Mức tăng thêm về xuất, nhập khẩu cũng thấp hơn nhiều so với trường hợp của TPP12 với mức tăng lần lượt là 15% và 10%.

Song song với đó, tốc độ tăng xuất khẩu sang các nước trong CPTPP sẽ tăng thêm ở mức 14,3% tương đương 2,61 tỉ USD, chưa kể xuất khẩu sang các nước ngoài TPP tăng thêm 1,7%.

Như vậy, nhìn chung TPP đã có nhiều tác động tích cực đến việc chuyển hướng thương mại đồng thời đa dạng hoá thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, riêng đối với mức độ nhập khẩu sẽ tăng thêm do CPTPP từ các nước trong khối vẫn ở mức trung bình, việc tăng thêm nhập khẩu cũng chủ yếu từ các nước ngoài khối TPP.

Thời gian tới, nguồn nhập khẩu của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ một số nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc ngay cả khi có CPTPP. Đây là điểm hạn chế khiến cho việc nhập khẩu ngoài TPP có thể làm cho Việt Nam gặp khó khăn vì quy định nguồn gốc xuất xứ từ TPP.