Xuất nhập khẩu năm 2018 vượt năm ngoái gần 60 tỷ USD

Xuất nhập khẩu năm 2018 vượt năm ngoái gần 60 tỷ USD

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 482, 23 tỷ USD, tăng gần 60 tỷ USD so với năm 2017. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 69,2 tỷ USD, tăng 15,9% chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) đạt 175,52 tỷ USD, tăng 12,9%, chiếm 71,7%.

Xuất nhập khẩu năm 2018 vượt năm ngoái gần 60 tỷ USD

Năm vừa qua, có tới 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đặc biệt, 9/29 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD và 5/29 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD gồm: điện thoại và linh kiện (50 tỷ USD); dệt may (30,4 tỷ USD); điện tử, máy tính và linh kiện (29,4 tỷ USD); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng (16,5 tỷ USD); giày dép (16,3 tỷ USD).

Về nông nghiệp cũng ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt như thuỷ sản (8,8 tỷ USD, tăng 6,3%); rau quả (3,8 tỷ USD, tăng 9,2%); cà phê (3,5 tỷ USD, tăng 1,2%)…

hạng mục nhập khẩu, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 237,51 tỷ USD (tương ứng tăng 11,5%). Trong số đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 94,80 tỷ USD, tăng 11,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 142, 71 tỷ USD, tăng 11,6%.

Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD là 36, chiếm 90,4% tổng kim ngạch nhập khẩu trong đó 4 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD.

Các mặt hàng có sự tăng trưởng đột biến gồm: điện tử, máy tính và linh kiện (12,5%) ; vải (13,5%); sắt thép (9%); chất dẻo (20%); xăng dầu (7,8%)…

Như vậy, năm vừa qua, khu vực kinh tế trong nước đã có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực khi đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.