Xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 163 tỷ USD trong gần nửa năm

Xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 163 tỷ USD trong gần nửa năm

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong nửa tháng 5/2018 đạt 18,93 tỷ USD, tăng nhẹ 3,7% (tương ứng tăng 667 triệu USD) so với nửa cuối tháng 4/2018.

Xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 163 tỷ USD trong gần nửa năm

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 162,74 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu cho thấy, cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2018 có mức thâm hụt 1,37 tỷ USD nhưng tính đến hết ngày 15/5/2018 vẫn duy trì thặng dư 2,51 tỷ USD.

Trong nửa đầu tháng 5, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trị giá 11,75 tỷ USD, tăng 2% so với nửa cuối tháng 4. Xét từ đầu năm đến hết ngày 15/5, khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 105,64 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Về cán cân thương mại hàng hoá của khối doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 5 đạt thặng dư 465 triệu USD, nâng tổng mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến thời 15/5 đạt 11,41 tỷ USD. Trong khi đó kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam tính đến hết ngày 15/5 là 82,63 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở hạng mục nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam đến hết thời điểm trên đạt 10,15 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 1,42 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2018. Chủ yếu ở các nhóm hàng có biến động mạnh như máy móc thiết bị, dung cụ, phụ tùng khác tăng 368 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 101 triệu USD; sắt, thép các loại tăng 92,41 triệu USD,…