Trình tự xin cấp phép lưu hành thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc

Trình tự xin cấp phép lưu hành thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc

Hiện nay, các doanh nghiệp đang có nhiều xu hướng đầu tư vào ngành nghề kinh doanh trò chơi có thưởng. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về thủ tục thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem nhãn lưu hành máy trò chơi điện tử trả thưởng giành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi roulette ở sòng bạc.

Trình tự xin cấp phép lưu hành thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc

  • Hồ sơ xin cấp phép

+ Công văn của doanh nghiệp đề nghị thẩm định, phê duyệt nội dung máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc. Trường hợp đề nghị thẩm định tại kho hàng hoặc nơi kinh doanh cần ghi rõ địa chỉ.

+ Văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận cho Thương nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hoá và danh mục hàng hoá nhập khẩu.

+ Tờ khai hải quan nhập khẩu

+ Sản phẩm hàng hoá nhập khẩu.

  • Lệ phí

Đối với máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng:

+ 1 máy/lần thẩm định: 300.000 VNĐ

+ 2 máy/lần thẩm định: 500.000 VNĐ

Đối với thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc:

+ 1 sản phẩm/lần thẩm định: 500.000 VNĐ

  • Yêu cầu và điều kiện để thực hiện

+ Nội dung của máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc không vi phạm quy định về hàng hoá cấm nhập khẩu theo Điều 6 tại TT 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định.

+ Máy, thiết bị nhập khẩu mới 100% có nội dung, hình ảnh, âm thanh, hình thức bảo đảm chất lượng, phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam và không vi phạm các điều kiện về nội dung cấm phổ biến, lưu hành tại Việt Nam theo Khoản 4, Điều 10 TT 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.