Tình hình nhập khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 11/2018

Tình hình nhập khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 11/2018

Thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 11/2018, nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,73 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước. Như vậy, tính đến hết tháng 11/2018, giá trị nhập khẩu ở nhóm hàng này đạt 14,41 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình nhập khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 11/2018

Hai thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện trong  11 tháng vừa qua của Việt Nam là Trung Quốc và Hàn Quốc với tổng trị giá chiếm 93,2% giá trị nhập khẩu của mặt hàng này trên cả nước. Cụ thể, Trung Quốc chiếm 7,82 tỷ USD, tăng 2,5% so với 2017 và Hàn Quốc chiếm 5,61 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4%.

Ở hướng xuất khẩu, trị giá nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11 đạt 4,77 tỷ USD, tăng nhẹ 0,6% so với tháng 10. Tính chung 11 tháng vừa qua, trị giá xuất khẩu ngành hàng này của Việt Nam đạt 46,2 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng quan, chúng ta đang chủ yếu xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU 28 nước) 12,7 tỷ USD, Trung Quốc: 8,4 tỷ USD, Mỹ: 5,2 tỷ USD, Hàn Quốc: 4,14 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước trong tháng 11/2018 đạt 43,34 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng 10 năm 2018. Trong đó, xuất khẩu đạt 21,75 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước, nhập khẩu đạt 21,59 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8%.

Như vậy, đến hết tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước đạt 440,04 tỷ USD,tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng hàng hoá xuất khẩu đạt trị giá 223,72 tỷ USD, tăng 14,5% và nhập khẩu đạt 216,31 tỷ USD, tăng 12,1%.