Tìm hiểu về console Nintendo nhập khẩu để chơi game Nhật Bản

Nếu bạn yêu thích các trò chơi điện tử của Nhật Bản và muốn chơi hàng ngày, bạn có thể xem xét việc mua các bộ console nhập khẩu của Nintendo. Nhưng hãy lưu ý đến tình trạng khóa khu vực.

Nintendo Switch, GameBoy, GameBoy Color, GameBoy Advance và Nintendo DS

Nếu bạn yêu thích các trò chơi di động thì bạn sẽ rất vui mừng khi biết rằng GameBoy, GameBoy Color, GameBoy Advance và Nintendo DS đều mở cho tất cả khu vực!

Theo Nintendo, thẻ trò chơi Nintendo Switch không bị khóa khu vực, tuy nhiên họ nói, mặc dù phần mềm Nintendo Switch được bán ở các khu vực bên ngoài châu Mỹ sẽ hoạt động với các hệ thống Nintendo Switch được bán ở châu Mỹ, chúng tôi chưa thử nghiệm tất cả phần mềm ở nước ngoài với hệ thống từ tất cả các khu vực và không thể đảm bảo dịch vụ và hỗ trợ đầy đủ. Về cơ bản, bạn sẽ ổn nhưng họ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu nó không hoạt động.

Tìm hiểu về console Nintendo nhập khẩu để chơi game Nhật Bản
Tìm hiểu về console Nintendo nhập khẩu để chơi game Nhật Bản

Wii U – Khu vực bị khóa

Thật không may, Wii U bị khóa khu vực theo trang hỗ trợ của Nintendo. Nếu bạn muốn chơi các trò chơi Wii U thì bạn sẽ phải mua một Wii U nhập khẩu.

Wii và GameCube – Khu vực bị khóa

Thông thường Wii và GameCube đều bị khóa khu vực, tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Datel Freeloader để chơi trò chơi từ các khu vực khác. Freeloader có thể không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Bạn phải đảm bảo rằng console của bạn tương thích, nếu không nó có thể không hoạt động. Nếu bạn muốn chơi an toàn thì tốt nhất nên mua GameCube hoặc Nintendo Wii từ Amazon.

Nintendo DSi và Nintendo 3DS – Khu vực bị khóa

Đối với cả hai máy chơi game cầm tay này, các trò chơi không may bị khóa khu vực nhưng cả hai hệ thống đều có thể chơi các trò chơi DS tiêu chuẩn của bất kỳ khu vực nào. Nếu bạn muốn chơi các trò chơi 3DS hoặc DSi, bạn sẽ phải chọn một phiên bản máy chơi game tiếng Nhật mà bạn có thể có trên Amazon.

Ngay cả khi console là mở cho tất cả các khu vực, một số trò chơi có thể vẫn bị khóa. Điều này có thể chỉ ở dạng hạn chế IP đối với IP Nhật Bản để chơi trực tuyến nhưng có thể là toàn bộ trò chơi. Nếu đó là một trò chơi trực tuyến thì hãy tìm kiếm một VPN có thể kết nối với các máy chủ Nhật Bản và cung cấp cho bạn một IP Nhật Bản. Nếu đó là một trò chơi cụ thể thì lựa chọn duy nhất của bạn là mua console nhập khẩu Nhật Bản.