Tìm hiểu về các loại nhập khẩu

Nhập khẩu là một khái niệm khá quen thuộc với mỗi chúng ta. Tuy nhiên bạn đã biết nhập khẩu gồm những nhà nhập khẩu, và có các loại nhập khẩu nào?

Có hai loại nhập khẩu cơ bản, gồm hàng công nghiệp và tiêu dùng và hàng hóa & dịch vụ trung gian. Các công ty nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ để cung cấp cho thị trường nội địa với giá rẻ hơn và chất lượng tốt hơn so với hàng hóa cạnh tranh được sản xuất tại thị trường nội địa. Các công ty nhập khẩu các sản phẩm không có sẵn trong thị trường địa phương.

Có ba loại nhà nhập khẩu khác nhau. Thứ nhất, đó là nhà nhập khẩu tìm kiếm bất kỳ sản phẩm nào trên thế giới để nhập khẩu và bán. Một số nhà nhập khẩu khác kiếm nguồn cung ứng nước ngoài để có được sản phẩm của họ với giá rẻ nhất. Trong khi đó, các nhà nhập khẩu khác sử dụng nguồn nước ngoài như một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu của họ.

Tìm hiểu về các loại nhập khẩu
Tìm hiểu về các loại nhập khẩu

Nhập khẩu trực tiếp đề cập đến một loại hình nhập khẩu kinh doanh liên quan đến một nhà bán lẻ lớn (e. G. Wal-Mart) và một nhà sản xuất ở nước ngoài. Một nhà bán lẻ thường mua các sản phẩm được thiết kế bởi các công ty địa phương có thể được sản xuất ở nước ngoài.  Trong chương trình nhập khẩu trực tiếp, nhà bán lẻ bỏ qua nhà cung cấp địa phương (người trung gian thông thường) và mua sản phẩm cuối cùng trực tiếp từ nhà sản xuất. Điều này giúp họ tiết kiệm chi phí gia tăng về giá trị nhập khẩu. Số lượng của họ thường được chia nhỏ theo danh sách chi tiết các sản phẩm có sẵn trong các bộ sưu tập thống kê về thương mại quốc tế được công bố bởi các dịch vụ thống kê của các tổ chức liên chính phủ. Ví dụ như UNSTAT, FAOSTAT, OECD, các viện thống kê siêu quốc gia (ví dụ Eurostat) và các viện thống kê quốc gia.