Thuế nhập khẩu là gì?

Cùng với xuất khẩu, nhập khẩu là yếu tố quan trọng trong cán cân thương mại. Vậy thuế nhập khẩu là gì, và được đặt ra với mục đích gì?

Thuế nhập khẩu là gì?

Thuế nhập khẩu là thuế thu đối với hàng nhập khẩu và một số hàng xuất khẩu của cơ quan hải quan thuộc một quốc gia. Giá trị của hàng hóa thường sẽ áp đặt thuế nhập khẩu. Tùy thuộc vào bối cảnh, thuế nhập khẩu cũng có thể được gọi là thuế hải quan hoặc thuế quan.

Giải thích thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu có hai mục đích riêng biệt: tăng thu nhập cho chính quyền địa phương và tạo lợi thế thị trường cho hàng hóa được sản xuất tại địa phương không phải chịu thuế nhập khẩu. Mục tiêu liên quan thứ ba của thuế nhập khẩu đôi khi là để xử phạt một quốc gia cụ thể bằng cách tính thuế nhập khẩu cao đối với các sản phẩm của họ.

Những yếu tố nào ảnh hưởng tới thuế nhập khẩu?

Trên thế giới, có một số tổ chức và hiệp ước có tác động trực tiếp đến thuế nhập khẩu. Một số quốc gia đã cố gắng giảm thuế để thúc đẩy thương mại tự do. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thúc đẩy và thực thi các cam kết rằng các quốc gia thành viên đã thực hiện cắt giảm thuế quan. Các quốc gia thực hiện các cam kết này qua các vòng đàm phán phức tạp.


Nhiều tổ chức và hiệp ước quốc tế có tác động trực tiếp đến thuế nhập khẩu.

Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico cũng có ảnh hưởng tới thuế nhập khẩu. NAFTA đã loại bỏ thuế quan, ngoại trừ những thuế quan đối với nông nghiệp nhất định, giữa ba quốc gia Bắc Mỹ. Năm 2018, Mỹ, Canada và Mexico đã ký một thỏa thuận mới để thay thế NAFTA được gọi là USMCA.

Một hiệp định khác giữa 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương – Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng có tác động đáng kể đến thuế nhập khẩu giữa các quốc gia này.

Thuế nhập khẩu còn được gọi là thuế hải quan hoặc thuế quan. Thuế nhập khẩu được đánh thuế khi hàng hóa nhập khẩu và một nước khác và nhằm đem lại một số lợi ích cho chính quyền địa phương đó.