Thuế áp dụng cho hàng nhập khẩu Việt Nam

Việt Nam đánh thuế đối với hầu hết mọi loại sản phẩm được nhập khẩu vào nước này. Thuế áp dụng cho hàng nhập khẩu khác nhau như thế nào?

Phạm vi thuế suất nhập khẩu tùy thuộc vào loại sản phẩm, ví dụ, sản phẩm tiêu dùng và hàng xa xỉ thường bị đánh thuế cao. Trong khi đó, các loại máy móc, thiết bị và nguyên liệu thô, có xu hướng nhận thuế thấp hơn và thậm chí là miễn thuế. Hàng nhập khẩu phải chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) và đối với một số hàng hóa nhất định phải chịu thêm thuế tiêu thụ đặc biệt (SCT).

Thuế suất áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu bao gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường:

Thuế suất ưu đãi: áp dụng cho hàng hóa có nguồn gốc từ các quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế suất ưu đãi đặc biệt: loại thuế suất này áp dụng cho hàng hóa có nguồn gốc từ các quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, áp dụng ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu vào Việt Nam. Hiện tại, mức thuế này chủ yếu được áp dụng cho các quốc gia ASEAN theo biểu thuế ưu đãi chung (CEPT).

Phạm vi thuế suất nhập khẩu tùy thuộc vào loại sản phẩm

Thuế suất thông thường: áp dụng cho hàng hóa có nguồn gốc từ các quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không áp dụng đối xử ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu vào Việt Nam. Thuế suất thông thường sẽ cao hơn 70% so với thuế suất ưu đãi theo quy định của chính phủ.

Thuế suất VAT dao động từ 0 đến 10%, với 10% là mức phổ biến nhất. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về thuế áp dụng cho hàng nhập khẩu trong Thông tư 83/2014/TT-BTC.