Thủ tục cấp phép xuất nhập khẩu

Việt Nam không yêu cầu công ty bắt buuọc phải có giấy phép xuất nhập khẩu để thành lập công ty thương mại. Tuy nhiên, để có thể kinh doanh xuất nhập khẩu, nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI).

Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam phải có Giấy chứng nhận đầu tư. Các công ty muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại sang hoạt động xuất nhập khẩu phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo Thông tư 34/2013 / TT-BCT, có một số mặt hàng mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam. Hàng hóa cấm xuất khẩu bao gồm dầu mỏ. Hàng hóa bị cấm nhập khẩu vào nước này bao gồm xì gà, thuốc lá, dầu mỏ, báo và tạp chí, máy bay.

Thủ tục cấp phép xuất nhập khẩu

Một số mặt hàng yêu cầu công ty thương mại phải có giấy phép xuất nhập khẩu của chính phủ, theo Phụ lục II của Nghị định 187/2013 / NĐ-CP. Bao gồm các:

  • Hàng hoá thuộc diện kiểm soát xuất khẩu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  • Hàng hóa xuất khẩu trong hạn ngạch do nước ngoài quy định.
  • Hàng hóa thuộc diện kiểm soát nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  • Hóa chất, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp.

Tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu phải tuân thủ các quy định liên quan của chính phủ về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng và phải được các cơ quan chính phủ liên quan kiểm tra trước khi thông quan.

Người nhập khẩu phải nộp hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan theo Phụ lục II Thông tư số 38/2015 / TT-BTC. Tờ kê khai hải quan có thể được nộp dưới dạng điện tử.