Thu thuế xuất nhập khẩu tăng 1,6%

Thu thuế xuất nhập khẩu tăng 1,6%

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, với tiến độ thu ngân sách và kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt được hiện nay, số thu ngân sách 2 tháng đầu năm của ngành Hải quan ước tính khoảng 42.500 tỷ đồng, tương đương 15% dự toán, đạt 14.5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Thu thuế xuất nhập khẩu tăng 1,6%

Để có được kết quả khả quan như trên là do sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Tài chính, sự nỗ lực chủ động vào cuộc của Tổng cục Hải quan ngay từ đầu năm cùng với sự cộng hưởng của hoạt động XNK hàng hoá đang duy trì tăng trưởng nhịp nhàng so với cùng kỳ.

Thực tế, từ năm 2018, Tổng cục Hải quan được giao chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách 283.000 tỷ đồng và được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ đạo phấn đấu tăng thu tối thiểu 3-5% so với dự toán. Với mục tiêu này, đơn vị đã nhanh chóng ban hành Chỉ thị 555/CT-TCHQ về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 cùng với các giải pháp đồng bộ và cụ thể đến từng cục hải quan tỉnh và thành phố.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan bám sát các đơn vị thuộc, trực thuộc, các cục hải quan tỉnh, thành phố…tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại cũng như các hoạt động XNK hàng hoá khác.

Song song với đó là tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tham gia XNK, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.