Tại sao hầu hết các quốc gia đều nhập khẩu thực phẩm? (phần 1)

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều nhập khẩu thực phẩm. Điều gì dẫn đến thực phẩm được nhập khẩu nhiều đến vậy?

Có 2 lý do chính khiến các quốc gia nhập khẩu sản phẩm thực phẩm: 1) họ không tự sản xuất được sản phẩm theo nhu cầu hoặc 2) họ tự sản xuất được thực phẩm đó, nhưng quyết định nhập khẩu sản phẩm theo nhu cầu.

Không phải mọi thực phẩm, đặc biệt là trái cây và rau quả, có thể được sản xuất ở mọi nơi. Vì thực phẩm nông nghiệp là mặt hàng rất nhạy cảm với thời tiết, nhiều quốc gia không có lựa chọn nào khác ngoài nhập khẩu thực phẩm.

Thông thường, một số quốc gia sẽ nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm đã được sản xuất tại đất nước của họ. Sẽ có một số lý do khiến một quốc gia quyết định nhập khẩu sản phẩm đang được sản xuất tại địa phương. Tại sao lại như vậy?

Tại sao nhập khẩu thực phẩm phổ biến?

Nhập khẩu hàng hóa là kinh doanh, vì vậy một số nước sẽ nhập khẩu sản phẩm để kiếm lợi nhuận. Nếu nước đó nhập khẩu các sản phẩm cũng được sản xuất tại địa phương, thì điều đó có nghĩa là nhập khẩu các sản phẩm đó tạo ra lợi nhuận.

Mối quan hệ cung và cầu:

Một quốc gia thường nhập khẩu sản phẩm khi họ không thể tự túc. Có nghĩa là, nếu nhu cầu trong nước cho sản phẩm X là 100 đơn vị, nhưng nước đó chỉ có thể tự sản xuất 60 đơn vị, thì có nghĩa là cần 40 đơn vị phải cung cấp trên thị trườn. Trong trường hợp này, nhu cầu cao, nhưng cung thì thấp.

Nếu nhu cầu trong nước tiếp tục tăng và nguồn cung trong nước bị cắt giảm, điều gì sẽ xảy ra với giá sau đó? Người bán sản phẩm X trong nước sẽ định giá sản phẩm của họ cao, vì họ biết người mua không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua sản phẩm của họ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người mua có thể tìm được người bán rẻ hơn từ một quốc gia khác, nơi sản phẩm X có nhiều? Nước láng giềng của bạn có quá đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước, vì vậy muốn kiếm lợi nhuận thông qua xuất khẩu sản phẩm X với giá rẻ hơn.

Bạn sẽ làm gì khi là một người bán buôn muốn mua sản phẩm X? Bạn chắc chắn sẽ muốn nhập sản phẩm X từ nước láng giềng có giá rẻ hơn.