Số lượng tờ khai xuất nhập khẩu tăng mạnh

Số lượng tờ khai xuất nhập khẩu tăng mạnh

Trong nửa đầu năm 2018, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu (XNK) đạt 5,78 triệu tờ, tăng 7,8%. Đáng chú ý, số lượng tờ khai XK đạt 2,85 triệu tờ, tăng 10,8% và số lượng tờ khai nhập khẩu đạt 2,93 triệu tờ, tăng 4,9% so với năm ngoái.

Số lượng tờ khai xuất nhập khẩu tăng mạnh

Số lượng doanh nghiệp tham gia XNK trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 69,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2017. Thống kê cho thấy có khoảng 515 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh (trong đó số lượt phương tiện xuất cảnh đạt 258 nghìn lượt và nhập cảnh là 257 nghìn lượt) trên cả nước.

Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan tiến hành đánh giá rủi ro phục vụ phân luồng quyết định kiểm tra đối với 5.709.789 tờ khai XNK. Kết quả cho thấy, luồng xanh: 3.387.971 tờ khai (59,47%); luồng vàng: 2.031.612 tờ khai (35,58%); luồng đỏ 209.206 tờ khai (5,08%). Kết quả phát hiện vi phạm trên toàn quốc: Số hồ sơ vi phạm được lập đạt 9.465 tờ khai; số tờ khai vi phạm phát hiện là 10.541 tờ khai; số lượng tổ chức, cá nhân vi phạm đạt 9.122 tờ khai.

Tính đến hết tháng 6/2018, tổng trị giá XNK hàng hoá đạt 224,49 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2017. Điều này cho thấy, cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam tính đến hết nửa năm 2018 đạt 3,72 tỷ USD.

Tốc độ tăng XK, NK trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt mức tăng trưởng khá, cụ thể: XK tăng chủ yếu ở các mặt hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện (tăng 4,94 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 1,89 tỷ USD; hàng dệt may tăng 1,86 tỷ USD; NK tăng ở các nhóm hàng….