Những bất lợi của nhập khẩu và xuất khẩu

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích có thể thấy ngay, tuy nhiên nhập khẩu và xuất khẩu cũng có thể gây ra những bất lợi.

Với tư cách là nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu, bạn sẽ không thể kiểm soát những bất lợi của xuất khẩu và nhập khẩu. Một trong những rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu là căng thẳng chính trị (như chiến tranh thương mại). Dù là gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia vào kinh doanh xuất nhập khẩu, bạn phải hết sức chú ý đến mối quan hệ giữa các quốc gia tham gia giao dịch.

Sau đây là một ví dụ về kinh doanh xuất khẩu hạnh nhân.

Giá hạnh nhân có thể dao động vì hạnh nhân chỉ phát triển ở vùng khí hậu nóng và khô. Chỉ có các khu vực cụ thể là đủ trong việc trồng hạnh nhân, và việc hạnh nhân bất ngờ giảm giá nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi California, nhà cung cấp hạnh nhân lớn nhất thế giới gặp phải sương giá bất ngờ gây ra thiệt hại nghiêm trọng, thị trường hạnh nhân phải đối mặt với sự bất ổn ngày càng tăng. Vào tháng 3 năm 2018, Trung Quốc đã quyết định áp dụng thuế quan bổ sung đối với hạnh nhân Mỹ.

Vì vậy, nếu bạn đang xuất khẩu từ Hoa Kỳ, sẽ có nguy cơ giảm khối lượng xuất khẩu hạnh nhân. Mặt khác, nếu bạn đang xuất khẩu từ các khu vực khác ngoài Mỹ, thì bạn có thể có cơ hội xuất khẩu hạnh nhân sang Trung Quốc tốt hơn.

Ngoài thời tiết thì chính trị cũng có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu. Kinh doanh xuất nhập khẩu có liên quan chặt chẽ với quan hệ chính trị giữa các quốc gia liên quan trực tiếp và gián tiếp đến thương mại.

Xuất khẩu và nhập khẩu có bất lợi gì?

Những bất lợi của nhập khẩu:

1. Hàng hóa nhập khẩu đang thay thế thị trường của hàng hóa trong nước vì vậy các ngành công nghiệp trong nước bị ảnh hưởng.

2. Thâm hụt ngân hàng sẽ gây ra sự mất giá tiền tệ, lạm phát.

3. Nhập khẩu các ngành công nghiệp quan trọng sẽ ảnh hưởng đến nước nhập khẩu.

Những bất lợi của xuất khẩu:

1. Xuất khẩu giá trị gia tăng thấp chỉ có thể thu được lợi nhuận nhỏ.

2. Đầu tư và dòng lao động trong lĩnh vực xuất khẩu, sản xuất trong nước của các ngành công nghiệp khác thiếu vốn hoặc lao động.

3. Xuất khẩu sẽ dẫn đến việc mất các công nghệ cốt lõi