Nhập khẩu thực phẩm vào Hoa Kỳ

Thực phẩm là một trong các mặt hàng nhập khẩu quan trọng tại Hoa Kỳ. Cùng tìm hiểu về nhập khẩu thực phẩm vào quốc gia này qua những chia sẻ sau đây nhé!

Theo các quy định của luật Hoa Kỳ, các nhà nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm dự định đưa vào thương mại liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm an toàn, vệ sinh và được dán nhãn theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Tất cả thực phẩm nhập khẩu được coi là thương mại giữa các tiểu bang.

FDA không được ủy quyền theo luật để phê duyệt, chứng nhận, cấp phép hoặc xử phạt các nhà nhập khẩu thực phẩm riêng lẻ, sản phẩm, nhãn hoặc lô hàng. Các nhà nhập khẩu có thể nhập thực phẩm vào Hoa Kỳ mà không cần sự chấp thuận trước của FDA, miễn là các cơ sở sản xuất, lưu trữ hoặc xử lý các sản phẩm được đăng ký với FDA và thông báo trước về các lô hàng đến được cung cấp cho FDA.

Các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu phải chịu sự kiểm tra của FDA khi được cung cấp để nhập khẩu tại các cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ. FDA có thể tạm giữ các lô hàng sản phẩm được cung cấp để nhập khẩu nếu các lô hàng được phát hiện không tuân thủ các yêu cầu của Hoa Kỳ. Cả thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước đều phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý giống nhau ở Hoa Kỳ.

Quy định nhập khẩu tại Mỹ như thế nào?

Về thủ tục và yêu cầu nhập khẩu sản phẩm thực phẩm thì ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của quy định thực phẩm của nước này bao gồm đăng ký cơ sở thực phẩm, nhà nhập khẩu phải tuân theo các quy trình nhập khẩu cũng như các yêu cầu của được thông báo.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về quy định cũng như thuế suất nhập khẩu cụ thể cho các loại hàng hóa thực phẩm tại các trang thông tin điện tử.