Ngành xuất nhập khẩu Nhật Bản tăng nhanh

Ngành xuất nhập khẩu Nhật Bản tăng nhanh

Theo bản báo cáo sơ bộ ngày 20/11, trong tháng 10/2017, Nhật Bản đã đạt thặng dư thương mại hàng hoá là 285,36 tỷ yên (tương đương 2,5 tỷ USD). Lý do được cho là khi xuất khẩu thiết bị chế tạo liên quan đến công nghệ sang Trung Quốc và xuất khẩu ô tô gia tăng. Đây cũng là tháng thứ năm liên tiếp Nhật Bản đạt thặng dư thương mại hàng hoá, mặc dù mức này giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái giữa bối cảnh nhập khẩu năng lượng tăng.

Ngành xuất nhập khẩu Nhật Bản tăng nhanh

Chỉ tính riêng tháng 10/2017, xuất khẩu của Nhật Bản đạt 6.690 tỷ yên, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung chủ yếu nhờ xuất khẩu xe ô tô sang Australia cũng như xuất khẩu thiết bị và nguyên liệu thô cho sản xuất nhựa sang Trung Quốc gia tăng mạnh.

Đối với giá trị nhập khẩu, con số này chạm mốc 6.410 tỷ yên, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh đồng yên đang bị mất giá và nhập khẩu dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác tăng lên.

Trong tháng 10, Nhật Bản cũng đạt thặng dư thương mại 644,7 tỷ yên (tương 5,75 tỷ USD) với Mỹ, tăng 11,13% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng đối với thị trường xuất khẩu sang Mỹ tăng 7,1%, tập trung chủ yếu vào xuất khẩu động cơ, máy móc xây dựng và máy phục vụ hoạt động khai thác mỏ tăng, ngược lại, nhập khẩu từ Mỹ tăng 3,1% lên 637 tỷ yên.

Ngoài ra, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản cũng tăng 0,3% trong các tháng 7-9/2017, quý tăng trưởng thứ bảy liên tiếp và chuỗi tăng trưởng dài nhất trong gần 2 thập kỷ qua.