Lịch sử ngành công nghiệp hàng hóa thể thao Ấn Độ

Công nghiệp sản xuất hàng thể thao ở Ấn Độ ra đời và phát triển từ những năm 80 của thế kỉ 19. Lịch sử ngành công nghiệp này tại Ấn Độ như thế nào?

Ngành công nghiệp hàng hóa thể thao tại Ấn Độ bắt đầu từ năm 1883 tại Sialkot (nay thuộc Pakistan). Sardar Ganda Singh Oberoi đã thấy tương lai rộng mở để bắt đầu ngành công nghiệp này và thành lập Oberoi Limited tại Sialkot và xuất khẩu hàng hóa thể thao đầu tiên sang Anh vào tháng 5 năm 1884.

Khi Ấn Độ bị chia cắt vào năm 1947, nhiều thợ thủ công Ấn Độ lành nghề của Sialkot đã di cư qua biên giới vào Punjab, định cư ở Jalandhar và Meerut, nơi mà ngành công nghiệp hàng hóa thể thao Ấn Độ hiện đang hoạt động. Kể từ khi các thợ thủ công được định cư ở những khu vực này, các doanh nhân bắt đầu đổ vào Jalandhar và Meerut. Ngành công nghiệp sản xuất hàng thể thao tại Ấn Độ chính thức bắt đầu từ năm 1948.

Ngành công nghiệp này đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng phi thường trong sáu thập kỷ qua và hiện đang chiếm một vị trí nổi bật trong nền kinh tế Ấn Độ vì tiềm năng to lớn về việc làm, tăng trưởng và xuất khẩu. Đã có sự quan tân ngày càng lớn vào kế hoạch phát triển của ngành công nghiệp này, nhằm mục đích sử dụng tối ưu các nguồn lực để tối đa hóa lợi nhuận, đặc biệt là từ xuất khẩu.

Balo thể thao

Ngành công nghiệp hàng hóa thể thao Ấn Độ sản xuất khoảng 318 mặt hàng. Tuy nhiên, các mặt hàng chính được xuất khẩu là bóng bơm hơi, gậy khúc côn cầu và bóng, gậy cricket và bóng, thiết bị đấm bốc, thiết bị câu cá, trò chơi trong nhà như carrom và bàn cờ và các loại thiết bị bảo vệ khác nhau. Ngành công nghiệp hàng hóa thể thao Ấn Độ là một ngành sử dụng nhiều lao động, cung cấp việc làm cho các bộ phận yếu hơn trong xã hội và cũng sử dụng một số lượng lớn phụ nữ.