Kim ngạch xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu kì vọng 400 tỷ USD vào năm 2017

Tính đến hết tháng 9, tổng giá trị XNK của nước ta ước tính đạt khoảng 37,6 tỷ USD, giảm nhẹ 0,9% so với tháng trước, tổng trị giá xuất khẩu ước tính đạt 19 tỷ USD, giảm 3,9% và tổng giá trị nhập khẩu đạt 18,6 tỷ USD, theo số liệu báo cáo của Tổng cục Hải quan. So với năm 2016, tổng trị giá XNK dự kiến đạt 308,51 tỷ USD tăng 21,4%, 154,03 tỷ USD trong số đó là tổng trị giá xuất khẩu.

Kim ngạch xuất nhập khẩu

Như vậy, trong tháng 9, cán cân thương mại tiếp tục thăng dư 400 triệu USD và góp phần làm giảm mức nhập siêu, xuống còn 422 triệu USD và bằng 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng vào mức 300 tỷ USD bởi năm 2016 phải đến 15/11, chúng ta mới có được thành tích như thế này. Như vậy, tính đến hết tháng 9, trị giá kim ngạch XNK của chúng ta đã đạt mức gấp 3 lần so với năm 2007.

Căn cứ vào những dữ liệu của Tổng cục Hải quan có thể nhận thấy một điều rằng, những ngày đầu tiên của tháng 12/2007, Việt Nam đã lập ra kỷ lục khi lần đầu tiên kim ngạch XNK chạm vào con số 100 tỷ USD. Sau dấu mốc lịch sử này, phải hơn 4 năm sau, vào ngày 25/12/2011, Việt Nam mới xác lập thêm một dấu mốc quan trọng thứ 2 trong hoạt động giao thương quốc tế nhờ giá trị xuất khẩu đạt 200 tỷ USD.

Tiếp đến, vào ngày 15/11/2016, Việt Nam lại tạo ra dấu mốc mới khi cán mốc 300 tỷ USD, và với giá trị hơn 30 tỷ USD/tháng như hiện nay, chúng ta có thể kỳ vọng dấu mốc mới 400 tỷ USD kim ngạch XNK/năm.