Hiệp định VN-EAEU FTA

Hiệp định VN-EAEU FTA sẽ có nhiều ưu đãi cho xuất nhập khẩu

Từ ngày 5/10/2016, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (VN – EAEU FTA) có hiệu lực, theo đó, hai bên sẽ dành cho nhau mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm 90% số dòng thuế, tương đương với trên 90% kim ngạch thương mại song phương hiện tại.Hiệp định VN-EAEU FTA

Theo con số thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu đạt được 30,4 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2015. Trong đó, riêng ngạch xuất khẩu đạt 1,77 tỷ USD, tăng 10%. Nhìn sơ bộ 8 tháng đầu năm 2017, thương mại giữa Việt Nam và khối EAEU vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, tính riêng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và LB Nga đã tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam tăng 37% và xuất khẩu của liên minh tăng 18%.

Hiện nay, Việt Nam đã cấp 9.908 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu EAV (C/O EAV) đối với mặt hàng xuất khẩu hàng của Việt Nam sang EAEU như dệt may, giày dép, thủy sản, nông sản, điện thoại và linh kiện với tổng mức kim ngạch đạt 354,3 triệu USD.

Song song với đó, đối với mặt hàng nhập khẩu cũng áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam có xu hướng tăng. Tính trong quý IV năm 2016, có 25 dòng hàng có kim ngạch nhập khẩu theo Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu EAV với tổng kim ngạch 44 triệu USD.

Với những kết quả trên phần nào chứng minh được rằng VN – EAEU FTA đã và đang tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng của Việt Nam và 5 quốc gia thành viên trong việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định này.