Các hình thức kinh doanh xuất nhập khẩu chính

Nếu bạn muốn thành lập một doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đầu tiên bạn cần biết về các hình thức kinh doanh xuất nhập khẩu.

Công ty quản lý xuất khẩu

Công ty quản lý xuất khẩu sẽ có vai trò xử lý các hoạt động xuất khẩu cho một công ty trong nước muốn bán sản phẩm của mình ra nước ngoài nhưng không biết rõ về thủ tục hoặc không có đủ thời gian để làm.

Công ty quản lý xuất khẩu có thể cung cấp tất cả dịch vụ cho khách hàng – từ thuê đại lý, lập hóa đơn cho khách hàng, nhà phân phối và đại diện; xử lý quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi; giám sát đánh dấu và đóng gói; sắp xếp vận chuyển;… Đôi khi công ty quản lý xuất khẩu còn thu xếp tài chính hoặc ký kết hợp đồng để phát triển ứng dụng thẻ tín dụng.

Trong một số trường hợp, công ty quản lý xuất khẩu thậm chí còn có quyền sở hữu đối với hàng hóa, về bản chất trở thành nhà phân phối riêng. Công ty quản lý xuất khẩu thường chuyên về sản phẩm, thị trường nước ngoài hoặc cả hai, và – trừ khi họ đã nhận danh hiệu – được trả bằng hoa hồng, tiền lương hoặc người lưu giữ cộng với hoa hồng.

Công ty thương mại xuất khẩu

Trong khi công ty quản lý xuất khẩu có hàng hóa để bán và đang sử dụng năng lượng của mình để tìm kiếm người mua, công ty thương mại xuất khẩu tấn công vào phía bên kia của đồng tiền giao dịch. Các công ty này sẽ xác định những gì người mua nước ngoài muốn chi tiền của họ và sau đó săn lùng các nguồn trong nước sẵn sàng xuất khẩu. Một công ty thương mại xuất khẩu đôi khi có tiêu đề cho hàng hóa và đôi khi hoạt động trên cơ sở hoa hồng.

Các hình thức kinh doanh xuất nhập khẩu chính

Thương nhân xuất nhập khẩu

Người bán hàng cũng có thể tự mình đảm nhiệm hoạt động xuất nhập khẩu. Người này không có cơ sở khách hàng cụ thể và không chuyên về bất kỳ một ngành hoặc dòng sản phẩm nào. Thay vào đó, thương nhân sẽ mua hàng hóa trực tiếp từ một nhà sản xuất trong nước hoặc nước ngoài và sau đó tự đóng gói, vận chuyển và bán lại hàng hóa. Tất nhiên, điều này có nghĩa là không giống như công ty quản lý xuất khẩu, người bán hàng sẽ chịu mọi rủi ro (cũng như tất cả lợi nhuận).