Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ

Trong 5 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nông lâm
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ riêng tháng Năm, thu nhập từ xuất khẩu của Việt Nam từ các sản phẩm này ước đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ.
Sự gia tăng trong 5 tháng đầu năm đã góp phần vào con số 10.4% trong giá trị xuất khẩu thủy sản lên mức 2.8 tỷ đô la Mỹ, trong đó 618 triệu đô la Mỹ vào tháng 5.
Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là các thị trường nhập khẩu chính của các sản phẩm thủy sản của Việt Nam, chiếm 53,5% tổng giá trị xuất khẩu của ngành.
Xuất khẩu rau quả tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,38 tỷ đô la Mỹ, trong đó tháng 5 thu được 344 triệu đô la Mỹ.
Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cũng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,9 tỷ đô la Mỹ. Riêng tháng 5, Việt Nam đã xuất khẩu 513 triệu đô la Mỹ gỗ và sản phẩm gỗ.
Các thị trường tăng đáng kể về giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ là Trung Quốc (35,6%), Mỹ (16,1%), Hàn Quốc (14,7%) và Đức (11,2%).
Vietnam đã xuất khẩu 538.000 tấn gạo với giá trị 245 triệu đô la Mỹ vào tháng Năm, tăng tổng giá trị trong 5 tháng lên mức 1,3 triệu tấn và trị giá tới 1 tỷ đô la Mỹ, tăng tương ứng 1,6% và 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn là nhà nhập khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam.
Xuất khẩu cà phê giảm 15,9% về khối lượng, nhưng tăng 11% về giá trị trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Năm, ở mức 693.000 tấn và 1,57 tỷ đô la Mỹ. Trong riêng tháng Năm, Viêt Nam đã xuất khẩu 105.000 tấn cà phê ra nước ngoài với trị giá 233 triệu đô la Mỹ.